Feeling good

Ben je op zoek naar het goed gevoel dat je meedraagt na een vakantie, doch je na 2 weken ontglipt ?

Ik kan je garanderen dat dit niet zo hoeft te zijn.

Velen lijden onder de strijd tegen vermoeidheid, stress, ziekte, hartspijnen, materiële aangelegeheden enz.

Of we vinden hiervoor een oplossing of we blijven zitten met dat ongelukkig gevoel.

Wat is nu de kracht van deze magische plek Cerro del Pozo :

Alleen al door hier te “zijn” open je de deur naar je eigen oase.

De afgelegen berglokatie maakt dat de hectische wereld figuurlijk onder je voeten komt te liggen en de overvliegende arend nodigt uit je leven in vogelperspectief te zien.

Nu hoef je enkel nog de rust en stilte in te ademen.

Elke inspanning is er één te veel. Geniet op je eigen tempo. Het Nu moment zal zich openbaren.

Meer hoeft niet om evenwicht te (her)vinden in lichaam en hoofd. Dit evenwicht stelt je in staat om gracieus te bewegen op de golven van het leven.

Acht je het evenwel nodig of wenselijk dan kan er extra beroep worden gedaan op dans, yoga, het zingen van mantras, lichaamsmassage pulsing, begeleide  zelfhypnose, doch als ontspanning en spel.

De levenskwaliteit wordt bepaald in de mate dat we kunnen “zijn” en niet door wat we “doen”.  Dat is mijn mening.

Ik ben gaan inzien dat ik finaal veel te veel inspanningen heb gedaan, door mij blijvend te willen ontleden, cursussen en therapieën te volgen om me te ontdoen van … op maat te gaan creeëren enz… en hoe meer ik nastreefde hoe ingewikkelder het werd.  Tot ik de moed verwerfde om, beetje bij beetje, te oefenen in het vertrouwen van overgave.

Doch opgelet : eens terug in het dagelijkse leven, kan het “goed gevoel” slechts bijblijven wanneer het elke dag wordt gevoed, aandacht krijgt. Zoniet ebt het weg en neemt het andere weer de overhand.

Wetenschappelijke studie toont aan, doch inmiddels ben ik na jarenlange ervaring en praktijk er ook van overtuigd, dat het middel hiertoe MEDITATIE is.

Het is heel eenvoudig en doeltreffend. Met garantiebewijs 100%.

Op aanvraag leer ik je enkele technieken (met mogelijkheid tot ondersteuning na je verblijf).

De afstand tussen “het leven is een strijd” en de overtuiging dat het totaal anders kan, is minimaal. Aan jou om initiatief daartoe te nemen. Investeer in jezelf, geen enkele andere is van zoveel waarde.  Mirakels gebeuren, ik kan je dit ten volle bevestigen.

Heb je vragen of Cerro del Pozo je kan bieden wat je  zoekt, aarzel niet, bel  of e mail mij.

Fabienne Uylebroeck
0034 689278479
info@cerrodelpozo.com

 

×
Hello,
Can I help you?