Feeling good

Ben je op zoek naar het goed gevoel dat je meedraagt na een vakantie, doch je na 2 weken ontglipt ?

Ik kan je garanderen dat dit niet zo hoeft te zijn.

Velen lijden onder de strijd tegen vermoeidheid, stress, ziekte, hartspijnen, materiële aangelegeheden enz.

Of we vinden hiervoor een oplossing of we blijven zitten met dat ongelukkig gevoel.

Wat is nu de kracht van deze magische plek Cerro del Pozo : alleen al door hier te “zijn” open je de deur naar je eigen oase.

De afgelegen berglokatie maakt dat de hectische wereld figuurlijk onder je voeten komt te liggen en de overvliegende arend nodigt uit je leven in vogelperspectief te zien.

Nu hoef je enkel nog de rust en stilte in te ademen.

Elke inspanning is er één te veel. Geniet op je eigen tempo. Het Nu moment zal zich openbaren.

Meer hoeft niet om evenwicht te (her)vinden in lichaam en hoofd. Dit evenwicht stelt je in staat om gracieus te bewegen op de golven van het leven.

De voor mij belangrijkste sleutel naar dit te hervinden evenwicht wordt geboden door de Yoga of Sound. De vibratie van klanken, Ik ben hierin opgeleid (India – Rishikesh) alsook in enkele andere holistische therapieën (o.m de pulsing massage en de begeleide zelf hypnose visualisaties).

Sound Healing is mijn passie en persoonlijk heb ik ervan de helende kracht  mogen ervaren. Hierdoor  veranderde in 1u tijd mijn leven.

Vervolgens kan het “goed gevoel”, het hervonden evenwicht, in het door ons gekende dagelijkse leven slechts bijblijven wanneer het elke dag wordt gevoed, aandacht krijgt. Zoniet ebt het weg en neemt het andere weer de overhand.

Er zijn hiertoe heel eenvoudig en doeltreffend middelen met garantiebewijs 100%.

Op aanvraag leren we u de nodige  technieken (met zo nodig ondersteuning na je verblijf).

De afstand tussen “het leven is een strijd” en de overtuiging dat het totaal anders kan, is minimaal. Aan jou om initiatief daartoe te nemen. Investeer in jezelf, geen enkele andere is van zoveel waarde.  Mirakels gebeuren, ik kan je dit ten volle bevestigen.

Heb je vragen of Cerro del Pozo je kan bieden wat je  zoekt, aarzel niet, bel  of e mail mij.

Fabienne Uylebroeck
0034 689278479
info@cerrodelpozo.com